Vem tar plats på scen?

Om en vecka är det premiär för C me på Malmö sommarscen. En dansföreställning skapad i samarbete mellan koreograferna Caroline Bowditch och Melody Putu. Se den! Sällan har väl ett dansverk känts så angeläget. Jag har haft den stora förmånen att se ett tidigt repetionsskede av C me och också höra Caroline Bowditch berätta om arbetet. De korta sekvenserna som dansarna bjöd på i Maj visade på en stark koreografi som genom blottandet av den personliga berättelsen griper tag och fattar om det djupt allmänt mänskliga. I C me går dansarna rakt in och rör vid den kärna som vi vårdar som vår egen. Det handlar om integritet. Om rummet vi skapar omkring oss. Om rätten till att kontrollera och äga vår fysiska sfär. Det handlar också om berättelsen som bor i kroppen. Om Rörelsen, som vittnar om de historier vi levt och som genom sig själv öppnar nya rum att berätta om.
 
I C me medverkar dansare från flera olika håll, med olika åldrar och med olika kroppar. Caroline Bowditch vänder upp och ner på det vi förväntar oss att möta på scenen. Hon tvingar oss att ta ställning till frågan Vem tar plats på scen?  Vems berättelser får vi höra. För vem, Av vem, skapas det som blir modellen för vår gemensamma kultur? För oss som arbetar som pedagoger i det konstnärliga fältet är detta oerhört angelägna frågor. Ytterst sällan möter jag elever med funktionsvariationer. Varför?! Som pedagoger och konstnärer måste vi aktivt arbeta för att vidga de grupper vi möter. Men jag tänker också att det är av yttersta vikt att vi när det mötet sker inte enbart erbjuder de konstnärliga ämnena som något terapeutiskt eller enbart för nöje. Som något man gör för att det är så nyttigt och utvecklande. Utan att man faktiskt erbjuder de konstnärliga ämnena som ett möjligt yrkesval för alla elevgrupper.
Den 24-25 September är det Dansfunk 2.0 på skånes dansteater. Två dagar konferens, workshops och föreställning kring just ämnet Vem tar plats på scen, om integrering av olika kroppar på scen. Boka nu.
 
C me spelas på Malmö sommarscen 27-28 Juni på Pildammsteatern. Se den!
 
 
 
0 kommentarer
publicerat i Allmänt, dans, performance;
Taggar: #carolinebowditch, #cme, #dans, #danskonst, #integrering, #konst, #scenkonst, #skånesdansteater, #vemtarplatspåscen
Visa fler inlägg