hemlikheter :2

vad binder mig till platsen? Är det sakerna jag omger mig med? Marken jag står på?
Minnen förkroppsligat i materialet.
När blev platsen jag? Och när upphör den att vara det?
Nu trycker jag grafik. Bilder som kommer att bli delar av Annika Zetterströms och min utställning Hemlikheter:2 i Eslöv i oktober. 
Visa fler inlägg