momentum

 
I glappet i tiden mellan där och då.
Stunden då allt tycks stå stilla. 
 
Avvaktan. (Inväntan)
 
 
Ögonblicket för vad som kommer sedan.